Varhaník

časopis pro varhanickou praxi

Varhaník 1/2023

V těchto dnech probíhá tisk prvního letošního čísla Varhaníka. Přichystány jsou v něm tyto články:

 • Editorial – Radek Rejšek
 • Varhany děkanského kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou – Radek Rejšek
 • Rozhovor s badatelem, muzikologem, pedagogem, dirigentem, sbormistrem a varhaníkem doc. Vladimírem Novákem – Radek Rejšek
 • Hudební historie katedrály sv. Víta od roku 1780 do 1848 – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 5 – 2.3 Zdobení všech hlasů zharmonizované církevní písně – Jan Steyer
 • Proměny blažovických varhan – Jan Kašpařík
 • Lidová duchovní píseň – zpracovala Marie Nováková
 • Vzpomínka na P. Karla Břízu – Marie Nováková
 • Největší kostelní varhany v Evropě – Marie Nováková
 • Martin Maxmilián Kaiser: Bedřich Antonín Wiedermann, česká varhanní legenda – zamyšlení nad knihou – Radek Rejšek
 • Trocha čtení pro varhaníky a další kostelní hudebníky – Pavla Jůzová
 • Kurz pro varhaníky přijímá nové frekventanty – Miroslav Pšenička
 • Varhaník – nově jako spolek

Notová příloha:

 • Radek Rejšek – Andělský chlebe
 • V posvátné úctě klekáme – Kancionál č. 524 – harmonizace Otto Novák

Varhaník – nově jako spolek!

Vážení a milí čtenáři,

již mnoho let se na redakčních radách zaobíráme důležitým tématem: Jakými možnými způsoby lze ještě pomoci při vzdělávání a podpoře chrámových varhaníků a jak více vylepšit a zatraktivnit náš jediný český varhanický časopis, který k výše uvedenému účelu připravujeme k vydání. Tato problematika na nás doléhala se stále větší intenzitou, neboť si dobře uvědomujeme, že pokud se v něčem nepracuje na zlepšení kvality, obvykle dochází k nenápadnému pozvolnému úpadku.

Po dlouhodobých přípravách jsme se odhodlali k radikálnímu rozhodnutí. Abychom mohli v maximální míře naplnit cíle, které jsme si stanovili, musíme dát našemu konání jasný právní rámec. Redakční rada konaná v pátek 21.10.2022 v krásných prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech se tak zároveň stala ustavující schůzí nově vzniklého spolku Varhaník z.s.

Pokračovat ve čtení

Varhaník 4/2022

V těchto dnech vrcholí přípravy posledního letošního čísla Varhaníka. Můžete se těšit na tyto články:

 • Nejstarší varhany v Praze aneb tam bychom je nehledali… – Radek Rejšek
 • Rozhovor – P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička, Dipl. um., O.Praem.
 • Hudební historie katedrály sv Víta v Praze od roku 1705 do konce vlády Marie Terezie (1780) – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 4 – 2.2 Zdobení melodické linky zharmonizované církevní písně – Jan Steyer
 • Emanuel Štěpán Petr, český Cavaillé-Coll, část 3. – Dr. Michał Szostak
 • Okem k sousedům – Marie Nováková
 • Vzpomínka na dobu „kovidovou“ – Pavla Jůzová
 • Bedřich Antonín Wiedermann – Česká varhanní legenda – Martin Maxmilian Kaiser
 • Krátce – Marie Nováková
 • Blahopřání – Radek Rejšek
 • Varhaník – nově jako spolek – Jan Steyer

Notová příloha:

 • Svatohorské Stála Matka – úprava pro smíšený sbor – Bohuslav Korejs
 • Pokrop mě yzopem – Zpěv ke kropení lidu mimo velikonoční dobu – harmonizace Bohuslav Korejs
 • Velikonoční kantikum: O filii et filiae – Ó synu, dcero – harmonizace Bohuslav Korejs, autor českého překladu není redakci znám
 • Stála Matka (Stabat Mater) – harmonizace Bohuslav Korejs

Varhaník 3/2022

Podzimní číslo Varhaníka vyšlo v prvním říjnovém týdnu. Najdete v něm následující články:

 • Varhany kostela sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova – Radek Rejšek
 • Pavel Šmolík – regenschori na Svaté Hoře u Příbrami – Radek Rejšek
 • Hudební historie katedrály sv. Víta v Praze od začátku třicetileté války do roku 1705 – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 3 – 2. Improvizační práce variační – Jan Steyer
 • Obří varhany v USA – Marie Nováková
 • Emanuel Štěpán Petr, český Cavaillé-Coll, část 2. – Dr. Michał Szostak
 • Dvě vzpomínky na Terezu Sumovou – Pavla Jůzová, Jan Vrkoč
 • Convivium 2022 – Marek Valášek
 • Ohlédnutí za letošním kurzem pro varhaníky v Tachově – Radek Rejšek
 • Přáli bychom si, aby Varhaník byl časopisem všech varhaníků – Radek Rejšek

Notová příloha:

 • Kéž přijde Pán a Spasitel – Jednotný katolícký spevník (vyd. 2006), č. 20, český text Jiří Plhoň
 • Hle, přijde Pán – text a nápěv Šteyerův kancionál z r. 1683, harmonizace a úprava pro smíšený sbor Bohuslav Korejs
 • Narodil se Kristus Pán – úprava pro smíšený sbor Bohuslav Korejs

Fotografie na obálce:

Varhany v Mašťově u Kadaně postavené varhanářskou dílnou Müllerů v polovině 19. století

Pozvánka na Bohosudovský festival

Srdečně vás zveme na festival, který pořádá Spolek pro záchranu bohosudovkých varhan v sobotu 17. září. Festival navazuje na loňskou akci Cesta za píšťalami aneb další krok k záchraně varhan. Letos se můžete těšit na výstavu „Píšťalka“, do níž na pomoc bohosudovským varhanám připravili svoje díla profesionální i amatérští výtvarníci. Vystoupí osm pěveckých sborů v různých věkových kategoriích a v různých žánrech. Festivalový den vyvrcholí varhanním koncertem Miloše Boka a mezzosopranistky Anety Loskotové.

Plakát Bohosudovského festivalu

Viz též podrobnější informace na webu Bohosudovských varhan.

Připravujeme podzimního Varhaníka

Léto se chýlí ke konci a příprava třetího čísla Varhaníka v roce 2022 vrcholí. Na co se můžeme těšit?

Radek Rejšek nám přiblíží varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova, Marie Nováková pak hudební historii svatovítské katedrály v 16.–17. století. Prohlédneme si velké nástroje Emanuela Štěpána Petra v Praze, ale i obří varhany v USA. Dále v časopisu nalezneme rozhovor s varhaníkem a dirigentem Pavlem Šmolíkem nebo pokračování Praktika varhanní improvizace. Notová příloha již nabídne repertoár pro adventní a vánoční dobu.

Podzimní číslo Varhaníka obdrží předplatitelé v druhé polovině září.

Varhaník 2/2022

Letní číslo vychází v druhé polovině června. Najdete v něm tyto články:

 • Varhany kostela sv. Prokopa a sv. Mikuláše v Bohušovicích nad Ohří – Radek Rejšek
 • Rozhovor se Štěpánem Svobodou, organologem arcidiecéze pražské – Radek Rejšek
 • Hudební historie katedrály sv. Víta do začátku třicetileté války – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 2 – Melodická linka na motivy církevní písně v rozšířeném rozsahu volná – Jan Steyer
 • Soupis dispozic evropských varhan z roku 1896 (Rukopis z roku 1896) – Marie Nováková
 • Emanuel Štěpán Petr, český Cavaillé-Coll, část 1. – Dr. Michał Szostak
 • Varhanní soustředění v Praze – Pavel Salák
 • Stručně – Radek Rejšek
  • Setkání varhaníků litoměřické diecéze
  • Výstava varhanářství Josefa Kobrleho v Lomnici nad Popelkou
  • Tradiční letní varhanické kursy opět v Tachově

Notová příloha:

 • Karel Bříza – Harmonizace a mezihry k mešní písni č. 821 – Dělníku Boží a 831 – V zemi věrných Čechů

Fotografie na obálce:

Varhany farního kostela v Kerharticích (Děčínský vikariát), postaveny rodinou Guthů z Čisté v pol. 19. století, nástroj byl původně umístěn v Mikulovicích u Kadaně.

« Starší příspěvky

© 2023 Varhaník

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑