V letním čísle vyšly následující články:

 • Varhany poutního kostela Proměnění Páně na hoře Tábor u Lomnice nad Popelkou – Radek Rejšek
 • Varhanické rozhovory – Lubomír Synek – 2. část – Pavla Jůzová
 • Osudy našich zpěvníků 3. – Oplakávaný zpěvník – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky – 2. část – Jan Steyer
 • Co se také může stát 6 – Ono je to česky? – Marek Čihař
 • Císařská hymna – Pavel Kozojed
 • Zajímavost z dějin moravského varhanářství – Marie Nováková
 • Varhanářská vynalézavost je obdivuhodná – Marie Nováková
 • Zajímavost – Marie Nováková
 • Pan profesor Jaroslav Vodrážka, člověk Bohem obdarovaný – Jaroslav Konečný
 • Mé vzpomínky na profesora F. X. Thuriho – Jaroslav Konečný
 • V nebi potřebují opravit varhany – Lukáš Krutský
 • Vzpomínka na varhaníka a vynikajícího improvizátora Mgr. Aleše Rybku – Ivona Římánková, Lenka Živocká

Notová příloha: Autorské harmonizace z Českého kancionálu svatováclavského vydaného r. 1947 (viz Varhaník č. 1/2019)

Fotografie na obálce: Pohled do píšťaliště nových varhan na Svaté Hoře u Příbrami – Miroslav Zelenka