Podzimní číslo obsahuje tyto články:

  • Navštívil nás šotek… – Radek Rejšek
  • Varhany klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně – Radek Rejšek
  • Rozhovor s P. Stanislavem Přibylem, CssR – Radek Rejšek
  • Osudy našich zpěvníků 4. – Nejužívanější zpěvník – Marie Nováková
  • Improvizace pro chrámové varhaníky (3. část) – Jan Steyer
  • Vzpomínka na svatořečení sv. Anežky České v Římě v listopadu 1989 – Marie Nováková
  • První elektronické varhany u nás – Kateřina Kasková
  • Co se také může stát 7 – Rossignol – Marek Čihař
  • Co se také může stát 8 – Černé oči – Marek Čihař

Notová příloha: Pastorela tříkrálová pro housle a varhany – Jan Vrkoč

Fotografie na obálce: Manubrium nových svatohorských varhan – Miroslav Zelenka