V jarním čísle vyšly tyto články:

  • Liturgická a duchovní hudba – dvě sestry – Stanislav Přibyl
  • Blahopřání – Radek Rejšek
  • Varhany farního kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří – Radek Rejšek
  • Osudy našich zpěvníků 6. Zcela zapomenutý zpěvník – Marie Nováková
  • Vzpomínka na dómského varhaníka Otto Nováka – Vladimír Roubal, Radek Rejšek
  • Ještě vzpomínka na listopad 1989 – Marie Nováková
  • Improvizace pro chrámové varhaníky (5. část) – Jan Steyer
  • Záhadné zlomky za názvy varhanních rejstříků – Marek Čihař
  • Duchovní písně s doprovodem varhan ve tvorbě českých skladatelů 20. a 21. století – Lucie Hilscherová
  • …a zase šotek! – Radek Rejšek

Notová příloha: Dvě písně z Plzeňského kancionálu v harmonizaci Norberta Kubáta

Fotografie na obálce: Prospektové píšťaly barokních varhan ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu: