V letním čísle najdete následující články:

  • Tři malé velké radosti – Radek Rejšek
  • Rozhovor s Vladimírem Roubalem, regenschorim baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze – Radek Rejšek
  • Osudy našich zpěvníků 7. – Poklad z Českého ráje – Marie Nováková
  • Improvizační práce kontrapunktická – Jan Steyer
  • Duchovní písně s doprovodem varhan českých soudobých skladatelů I. – Petr Fiala – Lucie Hilscherová
  • O varhanářství v bývalém Prusku – Marie Nováková
  • Nejvýznamnější varhany České republiky – Radek Rejšek
  • Za Vladimírem Hradcem – Michaela Petišková
  • Co se také může stát (10) – Trapas – Marek Čihař
  • Letní kurz pro varhaníky v Tachově bude – redakce

Notová příloha:
Doprovody ke zpívaným odpovědím z mešního řádu k jednoduchým chorálním nápěvům
Zelený čtvrtek — zpěv na vstup a před evangeliem — doprovod B. Korejs
(Převzato s laskavým svolením z publikace Průvodce významnými dny postní a velikonoční doby (kol. aut.))

Fotografie na obálce: Prospektové píšťaly barokních varhan ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu: