Podzimní číslo Varhaníka vyšlo 9. 10. 2020. Najdete v něm následující články:

  • Varhany klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech – Radek Rejšek
  • Rozhovor s Markem Valáškem, regenschorim kostela Panny Marie Andělské v Praze, varhaníkem, dirigentem, sbormistrem a pedagogem – Radek Rejšek
  • Osudy našich zpěvníků 8. – Roráty a Svatojakubský zpěvník – Marie Nováková
  • Improvizace pro chrámové varhaníky 7. – Jan Steyer
  • Staročeské hudební názvosloví – Marie Nováková
  • Duchovní písně s doprovodem varhan českých soudobých skladatelů II. – Jan Bernátek – Lucie Hilscherová
  • Oprava – Redakce
  • K notové příloze – Redakce

Notová příloha: Harmonizace a mezihry k mešním písním č. 512 a 513 z Kancionálu

Fotografie na obálce: Manubria varhan ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu: