Varhaník vychází již přes 20 let. Je to časopis určený pro nejširší obec chrámových varhaníků, kteří své poslání vidí ve službě Bohu u jedinečného hudebního nástroje, jehož privilegované místo je právě v domě Božím.

Pokračovat ve čtení