V těchto dnech vychází Učebnice improvizace pro chrámové varhaníky od Jana Steyera, jednoho z redaktorů Varhaníka. Naleznete v ní kapitoly věnované melodické, variační, kontrapunktické i harmonické tvorbě. Jejich ochutnávku můžete již od čísla 1/2019 sledovat i na stránkách našeho časopisu.

Pokračovat ve čtení