V sobotu 18. září 2021 v dozvuku Mariánských poutních slavností se uskuteční v areálu poutní baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce-Bohosudově zajímavá celodenní akce s bohatým programem, na kterém se podílí hned pět spolupracujících organizací a mnoho dalších hostů.

V neděli 19. září 2021 proběhne v bazilice mše svatá.

Podrobný program s časy a místy najdete v srpnu na www.varhanybohosudov.cz, www.bgbzs.cz nebo na FB Spolku pro záchranu bohosudovských varhan.

Plakáty v PDF:

Celá akce se koná na podporu unikátních bohosudovských varhan. Pokud by někdo chtěl na opravu varhan přispět již nyní, je to možné. Spolek pro záchranu bohosudovských varhan založil v prosinci 2020 veřejnou sbírku na opravu varhan. Finanční dary můžete poslat na transparentní sbírkový účet číslo 2701895854/2010. Na webových stránkách spolku si také můžete on-line adoptovat varhanní píšťalu.