V notové příloze Varhaníka 3/2016 jste mohli najít liturgické zpěvy s varhanním doprovodem k zádušní mši, které zpracoval Bohuslav Korejs. Nyní toto zpracování nabízíme všem zájemcům také v elektronické podobě.

Zpěvy zádušní mše podle Bohuslava Korejse (PDF)