První číslo v novém roce vychází v druhé polovině března. Můžete se těšit na následující články:

 • Editorial – Radek Rejšek
 • Bohosudovské varhany v kontextu vývoje varhanářství v období romantismu a dalších děl jejich tvůrce Heinricha Schiffnera (4. část) – Miloš Bok
 • Varhany kostela sv. Jiří v Českých Zlatníkách – Radek Rejšek
 • Hudební historie katedrály sv. Víta v Praze ve středověku – Marie Nováková
 • Rozhovor s varhanářem Daliborem Michkem – Radek Rejšek
 • Praktikum varhanní improvizace 1 – Jan Steyer
 • Historické varhany ve Švédsku – Marie Nováková
 • P. ThDr. František Kolísek (1851–1906) – Antonín Láník (1921–2014)
 • Další absolventi kurzu pro amatérské chrámové hudebníky – Martin Vlk
 • Nové varhany v Licibořicích – Kristýna Honzíčková

Notová příloha:

 • Karel Bříza – Harmonizace a mezihry k mešní písni č. 523 – Ty jsi, Pane, v každém chrámě a 902 – Chvalme Hospodáře z Kancionálu
 • M. Schneider–Trnavský – Ty si, Pane, v každom chrame – originální harmonizace ze Slovenského katolíckého zpevníku (1947)

Fotografie na obálce:

Varhany farního kostela v Jetřichovicích (děčínský vikariát), stavitelé bratři Fellerové, polovina 19. století