Léto se chýlí ke konci a příprava třetího čísla Varhaníka v roce 2022 vrcholí. Na co se můžeme těšit?

Radek Rejšek nám přiblíží varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova, Marie Nováková pak hudební historii svatovítské katedrály v 16.–17. století. Prohlédneme si velké nástroje Emanuela Štěpána Petra v Praze, ale i obří varhany v USA. Dále v časopisu nalezneme rozhovor s varhaníkem a dirigentem Pavlem Šmolíkem nebo pokračování Praktika varhanní improvizace. Notová příloha již nabídne repertoár pro adventní a vánoční dobu.

Podzimní číslo Varhaníka obdrží předplatitelé v druhé polovině září.