Podzimní číslo Varhaníka vyšlo v prvním říjnovém týdnu. Najdete v něm následující články:

 • Varhany kostela sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova – Radek Rejšek
 • Pavel Šmolík – regenschori na Svaté Hoře u Příbrami – Radek Rejšek
 • Hudební historie katedrály sv. Víta v Praze od začátku třicetileté války do roku 1705 – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 3 – 2. Improvizační práce variační – Jan Steyer
 • Obří varhany v USA – Marie Nováková
 • Emanuel Štěpán Petr, český Cavaillé-Coll, část 2. – Dr. Michał Szostak
 • Dvě vzpomínky na Terezu Sumovou – Pavla Jůzová, Jan Vrkoč
 • Convivium 2022 – Marek Valášek
 • Ohlédnutí za letošním kurzem pro varhaníky v Tachově – Radek Rejšek
 • Přáli bychom si, aby Varhaník byl časopisem všech varhaníků – Radek Rejšek

Notová příloha:

 • Kéž přijde Pán a Spasitel – Jednotný katolícký spevník (vyd. 2006), č. 20, český text Jiří Plhoň
 • Hle, přijde Pán – text a nápěv Šteyerův kancionál z r. 1683, harmonizace a úprava pro smíšený sbor Bohuslav Korejs
 • Narodil se Kristus Pán – úprava pro smíšený sbor Bohuslav Korejs

Fotografie na obálce:

Varhany v Mašťově u Kadaně postavené varhanářskou dílnou Müllerů v polovině 19. století