Ve spolupráci se Spolkem pro záchranu bohosudovských varhan vás zveme na varhanní koncert, který se koná ve čtvrtek 1. 12. 2022 v bazilice Panny Marie Bolestné v Krupce-Bohosudově. Vystoupí Radek Rejšek, regenschori pražské Lorety a také šéfredaktor Varhaníka.

Událost na Facebooku