V těchto dnech vrcholí přípravy posledního letošního čísla Varhaníka. Můžete se těšit na tyto články:

 • Nejstarší varhany v Praze aneb tam bychom je nehledali… – Radek Rejšek
 • Rozhovor – P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička, Dipl. um., O.Praem.
 • Hudební historie katedrály sv Víta v Praze od roku 1705 do konce vlády Marie Terezie (1780) – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 4 – 2.2 Zdobení melodické linky zharmonizované církevní písně – Jan Steyer
 • Emanuel Štěpán Petr, český Cavaillé-Coll, část 3. – Dr. Michał Szostak
 • Okem k sousedům – Marie Nováková
 • Vzpomínka na dobu „kovidovou“ – Pavla Jůzová
 • Bedřich Antonín Wiedermann – Česká varhanní legenda – Martin Maxmilian Kaiser
 • Krátce – Marie Nováková
 • Blahopřání – Radek Rejšek
 • Varhaník – nově jako spolek – Jan Steyer

Notová příloha:

 • Svatohorské Stála Matka – úprava pro smíšený sbor – Bohuslav Korejs
 • Pokrop mě yzopem – Zpěv ke kropení lidu mimo velikonoční dobu – harmonizace Bohuslav Korejs
 • Velikonoční kantikum: O filii et filiae – Ó synu, dcero – harmonizace Bohuslav Korejs, autor českého překladu není redakci znám
 • Stála Matka (Stabat Mater) – harmonizace Bohuslav Korejs