V těchto dnech probíhá tisk prvního letošního čísla Varhaníka. Přichystány jsou v něm tyto články:

 • Editorial – Radek Rejšek
 • Varhany děkanského kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou – Radek Rejšek
 • Rozhovor s badatelem, muzikologem, pedagogem, dirigentem, sbormistrem a varhaníkem doc. Vladimírem Novákem – Radek Rejšek
 • Hudební historie katedrály sv. Víta od roku 1780 do 1848 – Marie Nováková
 • Praktikum varhanní improvizace 5 – 2.3 Zdobení všech hlasů zharmonizované církevní písně – Jan Steyer
 • Proměny blažovických varhan – Jan Kašpařík
 • Lidová duchovní píseň – zpracovala Marie Nováková
 • Vzpomínka na P. Karla Břízu – Marie Nováková
 • Největší kostelní varhany v Evropě – Marie Nováková
 • Martin Maxmilián Kaiser: Bedřich Antonín Wiedermann, česká varhanní legenda – zamyšlení nad knihou – Radek Rejšek
 • Trocha čtení pro varhaníky a další kostelní hudebníky – Pavla Jůzová
 • Kurz pro varhaníky přijímá nové frekventanty – Miroslav Pšenička
 • Varhaník – nově jako spolek

Notová příloha:

 • Radek Rejšek – Andělský chlebe
 • V posvátné úctě klekáme – Kancionál č. 524 – harmonizace Otto Novák