časopis pro varhanickou praxi

Rubrika: Vydání časopisu

Varhaník 1/2021

V těchto dnech rozesíláme jarní číslo časopisu. Co v něm najdete?

 • Editorial – Radek Rejšek, šéfredaktor
 • Zamyšlení – Jiří Hájek
 • Domácí varhany ve zkušebně chrámového sboru na Svaté Hoře u Příbrami,
  postavené P. Karlem Břízou
  – Radek Rejšek
 • Jan Rezek – sbormistr Svatojakubského chrámového sboru – Jan Steyer
 • Improvizace pro chrámové varhaníky (9. část) – Jan Steyer
 • Duchovní písně s doprovodem varhan českých soudobých
  skladatelů IV. – Jan Blabla
  – Lucie Hilscherová
 • O repertoáru svatojakubského kůru (1951–2003) – Marie Nováková
 • Ze života varhanice – Milada Laštovicová
 • Zajímavý soupis varhanářů, výrobců harmonií aj. z roku 1898 – Marie Nováková
 • Všechno zlé je pro něco dobré, dokonce i zákaz liturgického zpěvu – Tomáš Weissar (viz též rozcestník odkazů)
 • Vzpomínka na paní Marii Peškovou – Vladimír Jantač
  Kurz pro varhaníky přijímá nové frekventanty – Miroslav Pšenička
 • H. I. F. Biber – Růžencové sonáty – nové CD – Pavla Jůzová
 • Pojďme si hrát! – Lenka Doubková

Notová příloha:

Karel Bříza – Harmonizace a mezihry k mešní písni č. 514 z Kancionálu (část Gloria a Credo od O. Nováka)

Fotografie na obálce:

Varhany ve zkušebně chrámového sboru na Svaté Hoře u Příbrami – Miroslav Zelenka

Varhaník 4/2020

Zimní číslo vychází k 15. prosinci 2020. Můžete se těšit na následující články:

 • Přání – Radek Rejšek
 • Webové stránky časopisu Varhaník – Miroslav Matějů
 • Varhany kostela sv. Filipa a Jakuba ve Všeni u Turnova – Radek Rejšek
 • Rozhovor s varhanicí, pedagožkou, improvizátorkou a skladatelkou Jiřinou Dvořákovou – Radek Rejšek
 • Osudy našich zpěvníků 9. Některé další předkoncilové zpěvníky – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky 8. – Jan Steyer
 • Zničené a zapomenuté varhany Kolína nad Rýnem – Marie Nováková
 • Duchovní písně s doprovodem varhan českých soudobých skladatelů III. – Jiří Teml – Lucie Hilscherová
 • Irena Chřibková na Varhanních dnech v Bardejově – Silvia Mária Fecsková
 • Ohlédnutí za Tachovským varhanním kurzem – Anežka Hnízdilová
 • Zákaz zpěvu při bohoslužbách? – Pavla Jůzová
 • Přání k k narozeninám – redakce
 • Poznámka k notové příloze – redakce

Notová příloha: Harmonizace a mezihry k mešním písním č. 515 a 516 z Kancionálu

Fotografie na obálce: Varhany ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu:

Varhaník 3/2020

Podzimní číslo Varhaníka vyšlo 9. 10. 2020. Najdete v něm následující články:

 • Varhany klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech – Radek Rejšek
 • Rozhovor s Markem Valáškem, regenschorim kostela Panny Marie Andělské v Praze, varhaníkem, dirigentem, sbormistrem a pedagogem – Radek Rejšek
 • Osudy našich zpěvníků 8. – Roráty a Svatojakubský zpěvník – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky 7. – Jan Steyer
 • Staročeské hudební názvosloví – Marie Nováková
 • Duchovní písně s doprovodem varhan českých soudobých skladatelů II. – Jan Bernátek – Lucie Hilscherová
 • Oprava – Redakce
 • K notové příloze – Redakce

Notová příloha: Harmonizace a mezihry k mešním písním č. 512 a 513 z Kancionálu

Fotografie na obálce: Manubria varhan ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu:

Varhaník 2/2020

V letním čísle najdete následující články:

 • Tři malé velké radosti – Radek Rejšek
 • Rozhovor s Vladimírem Roubalem, regenschorim baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v Praze – Radek Rejšek
 • Osudy našich zpěvníků 7. – Poklad z Českého ráje – Marie Nováková
 • Improvizační práce kontrapunktická – Jan Steyer
 • Duchovní písně s doprovodem varhan českých soudobých skladatelů I. – Petr Fiala – Lucie Hilscherová
 • O varhanářství v bývalém Prusku – Marie Nováková
 • Nejvýznamnější varhany České republiky – Radek Rejšek
 • Za Vladimírem Hradcem – Michaela Petišková
 • Co se také může stát (10) – Trapas – Marek Čihař
 • Letní kurz pro varhaníky v Tachově bude – redakce

Notová příloha:
Doprovody ke zpívaným odpovědím z mešního řádu k jednoduchým chorálním nápěvům
Zelený čtvrtek — zpěv na vstup a před evangeliem — doprovod B. Korejs
(Převzato s laskavým svolením z publikace Průvodce významnými dny postní a velikonoční doby (kol. aut.))

Fotografie na obálce: Prospektové píšťaly barokních varhan ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu:

Varhaník 1/2020

V jarním čísle vyšly tyto články:

 • Liturgická a duchovní hudba – dvě sestry – Stanislav Přibyl
 • Blahopřání – Radek Rejšek
 • Varhany farního kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří – Radek Rejšek
 • Osudy našich zpěvníků 6. Zcela zapomenutý zpěvník – Marie Nováková
 • Vzpomínka na dómského varhaníka Otto Nováka – Vladimír Roubal, Radek Rejšek
 • Ještě vzpomínka na listopad 1989 – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky (5. část) – Jan Steyer
 • Záhadné zlomky za názvy varhanních rejstříků – Marek Čihař
 • Duchovní písně s doprovodem varhan ve tvorbě českých skladatelů 20. a 21. století – Lucie Hilscherová
 • …a zase šotek! – Radek Rejšek

Notová příloha: Dvě písně z Plzeňského kancionálu v harmonizaci Norberta Kubáta

Fotografie na obálce: Prospektové píšťaly barokních varhan ve farním kostele v Třebsku – Miroslav Zelenka

Fotografie k obsahu časopisu:

Varhaník 4/2019

V zimním čísle si můžete přečíst následující články:

 • Varhany kaple Nejsvětější Trojice na zámku Hrubý Rohozec – Radek Rejšek
 • Rozhovor s varhanicí Irenou Chřibkovou – Radek Rejšek
 • Osudy našich zpěvníků 5. – Lidový zpěvník – (Svatováclavský zpěvník) – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky (4. část) – Jan Steyer
 • Něco o slezských varhanářích – Marie Nováková
 • Mohlo by vás zajímat… – Marie Nováková
 • In memoriam Josefa Veselého (1928–2019) – Karol Frydrych
 • Břízovské slavnosti – Pavel Smolík
 • Tachovský varhanický kurz 2019 aneb dozvuky léta – Josef Honzíček
 • Convivium 2019 – Marek Valášek
 • Co se také může stát (9) – Výběrčí – Marek Čihař
 • „Záludnost“, aneb co se také může stát, když… – Radek Rejšek
 • Pozvánka – Jan Slavík a Vít Janata

Notová příloha:
Zpěv před evangeliem (nápěv a doprovod Bohuslav Korejs)
Zpěv před evangeliem v době postní (nápěv a doprovod Bohuslav Korejs)
Victime Paschali (Graduale Romanum)
Převzato s laskavým svolením z publikace Průvodce významnými dny postní a velikonoční doby (kol. aut.)

Fotografie na obálce: Část prospektu nových varhan baziliky na Svaté Hoře u Příbrami – Miroslav Zelenka

Varhaník 3/2019

Podzimní číslo obsahuje tyto články:

 • Navštívil nás šotek… – Radek Rejšek
 • Varhany klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně – Radek Rejšek
 • Rozhovor s P. Stanislavem Přibylem, CssR – Radek Rejšek
 • Osudy našich zpěvníků 4. – Nejužívanější zpěvník – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky (3. část) – Jan Steyer
 • Vzpomínka na svatořečení sv. Anežky České v Římě v listopadu 1989 – Marie Nováková
 • První elektronické varhany u nás – Kateřina Kasková
 • Co se také může stát 7 – Rossignol – Marek Čihař
 • Co se také může stát 8 – Černé oči – Marek Čihař

Notová příloha: Pastorela tříkrálová pro housle a varhany – Jan Vrkoč

Fotografie na obálce: Manubrium nových svatohorských varhan – Miroslav Zelenka

Varhaník 2/2019

V letním čísle vyšly následující články:

 • Varhany poutního kostela Proměnění Páně na hoře Tábor u Lomnice nad Popelkou – Radek Rejšek
 • Varhanické rozhovory – Lubomír Synek – 2. část – Pavla Jůzová
 • Osudy našich zpěvníků 3. – Oplakávaný zpěvník – Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky – 2. část – Jan Steyer
 • Co se také může stát 6 – Ono je to česky? – Marek Čihař
 • Císařská hymna – Pavel Kozojed
 • Zajímavost z dějin moravského varhanářství – Marie Nováková
 • Varhanářská vynalézavost je obdivuhodná – Marie Nováková
 • Zajímavost – Marie Nováková
 • Pan profesor Jaroslav Vodrážka, člověk Bohem obdarovaný – Jaroslav Konečný
 • Mé vzpomínky na profesora F. X. Thuriho – Jaroslav Konečný
 • V nebi potřebují opravit varhany – Lukáš Krutský
 • Vzpomínka na varhaníka a vynikajícího improvizátora Mgr. Aleše Rybku – Ivona Římánková, Lenka Živocká

Notová příloha: Autorské harmonizace z Českého kancionálu svatováclavského vydaného r. 1947 (viz Varhaník č. 1/2019)

Fotografie na obálce: Pohled do píšťaliště nových varhan na Svaté Hoře u Příbrami – Miroslav Zelenka

Varhaník 1/2019

V jarním čísle naleznete tyto články:

 • Editorial 2019 — Radek Rejšek
 • Blahopřání — Radek Rejšek
 • Sieberovy varhany v Polné — Pavla Jůzová
 • Varhanické rozhovory — Lubomír Synek — 1. část — Pavla Jůzová
 • Varhany v chrámu sv. Ludmily v Praze na Vinohradech — Štěpán Svoboda
 • Nové CD — Jakub Janšta
 • Osudy našich zpěvníků 2. — Téměř zapomenutý zpěvník — Marie Nováková
 • Improvizace pro chrámové varhaníky — 1. část — Jan Steyer
 • Josef Kuhn — Kateřina Kasková
 • Další nepřítel varhan na obzoru! — Radek Rejšek
 • Varhany na římské mozaice — Marie Nováková
 • Zimní miniškola liturgiky — Pavla Jůzová
 • Když varhanář použije méně obvyklé řešení — Pavel Kozojed

Notová příloha: Fantazie pro varhany a housle — Jan Vrkoč

Fotografie na obálce: Nové varhany v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami – Miroslav Zelenka

© 2021 Varhaník

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑